Çiftçiye verilen destek haczedilemeyecek

Print Friendly

ANKARA – Yargıtay’ın aldığı kararla sonuçlanan süreç, bir çiftçinin, doğrudan gelir desteğinin yatırıldığı banka hesabına borcundan dolayı haciz konulması ile başladı. Çiftçinin, haciz kararını temyiz etmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, doğrudan gelir desteğinin yatırıldığı banka hesabına haciz konulmasına ilişkin mahkeme kararını oy birliğiyle bozdu. Kararda, çiftçilere doğrudan gelir desteği sağlanması amacıyla 13 Aralık 2001’de yasal düzenlemeler yapıldığı hatırlatıldı. Bu düzenlemelere göre, çiftçilere yapılacak doğrudan gelir desteği ödemelerinin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının alacaklarına mahsup edilemeyeceğinin hükme bağlandığı belirtildi. Olayda, borçlu çiftçinin doğrudan gelir desteğinin yatırıldığı bankaya haciz konulduğunun görüldüğü ifade edilen kararda, ”Temelde devlete ait olan bu paraların borçlu çiftçiye veriliş amacı da gözetilerek haczi mümkün değildir. Alacaklının sıfatı, kamu kuruluşu niteliğinde olup olmaması ya da özel hukuk tüzel kişisi olup olmaması yukarıdaki ilkeye etkili bulunmamaktadır” denildi. Kaynak : Dünya Gazetesi 

Yorum yazmak için Giriş yapmalısınız.